theorie_1819
← Alle Hoofdstukken
Inhoudsopgave

10 De fotosynthese ontr...
10.1. Een lastige keuze
10.1.1. De aanloop: Griekse ...
10.1.2. Middeleeuwen
10.1.3. Na de Middeleeuwen
10.1.4. Denken over het leve...
10.2. De ontdekking van de...
10.2.1. Van Helmont: waar be...
10.2.2. Kwantitatieve aanpak
10.2.3. Stephen Hales; het b...
10.2.4. Stephen Hales: raads...
10.2.5. Hypotheses
10.2.6. Priestley: muizeniss...
10.2.7. Black: gebakken luch...
10.2.8. Lavoisier: oxygène
10.2.9. Senebier en Ingenhou...
10.2.10. Dalton en Berzelius:...
10.2.11. De taal van de schei...
10.2.12. Voor het eerst in fo...
10.2.13. Aantal moleculen
10.2.14. De ontdekking van de...
10.2.15. Energie is energie i...
10.2.16. Suiker, de witte mot...
10.2.17. Wat is licht?
10.2.18. Alle kleuren van de ...
10.2.19. Licht of donker?
10.2.20. Van koolzuurassimila...
10.2.21. Al ziende het onzich...
10.2.22. In gist
10.2.23. ... tot fotosynthese
10.2.24. Schrijven met kleur
10.2.25. Donkerreactie
10.2.26. Terug naar de toekom...

U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

Hoofdstuk 10: De fotosynthese ontrafeld

Subdomein B3.2, in CE, mag in SE

Dit hoofdstuk geeft een korte schets over de geschiedenis van de biologie en vertelt daarna in een aantal stappen de ontdekking van de fotosynthese. Wanneer begint de geschiedenis van de biologie? Is het geweest op de vlakten van Oost-Afrika waar de eerste mensachtigen hebben rondgelopen? Zij moesten beschikken over kennis van hun prooidieren en moesten weten welke planten eetbaar waren. Maar die kennis heeft een leeuw of een baviaan ook. Is dat biologische kennis?

Of is de biologie begonnen in de grotten van Altamira, Lascaux of Tautavel waar jagers rotstekeningen hebben achtergelaten die in een biologieboek niet zouden misstaan? Moeten we beginnen bij de Soemeriërs, of bij de Chinezen of moeten we het scheppingsverhaal in het boek Genesis uit de Joodse en Christelijke traditie lezen, waar Adam namen geeft aan de dieren? Kennis van de natuur heeft de mens zeker al vanaf het eerste begin, maar biologische kennis in de zin van wetenschappelijke kennis is maar een paar duizend jaar oud, en misschien zelfs pas een paar eeuwen.

We volgen in dit hoofdstuk - na een algemene inleiding - de ontwikkeling van het biologische inzicht aan de hand van het onderzoek naar de fotosynthese. Je zult zien dat veel van dat onderzoek nog steeds in de vorm van leuke proeven kan worden ‘nagespeeld’. 

10voorBiologie
Figuur 1. Schedel van de mens van Tautavel.
Deze schedel zou 450.000 jaar oud zijn. De mens aan wie hij toebehoorde,
was een jager die in grotten woonde.