← Alle Opdrachten

U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

Over deze opdracht

practicum opdracht voor VWO

Biologische concepten: neurale regulatie, celcommunicatie.

Thema's

Vaardigheden

Eindtermen

Leerprocessen bij oog-handcoördinatieGulden Leerroute

spiegelproef van Lorge; bouwen en uitvoeren

Experimenten (1960) waarbij patiënten met beschadigingen in de linker en/of rechter wandkwab van de grote hersenen via een spiegel tekeningen moesten maken, gaven een eerste aanwijzing dat er twee verschillende systemen van leren zijn:

(1) De vorm die niet beïnvloed wordt door de beschadiging betreft taken die automatisch kunnen worden uitgevoerd, zoals de schrijfbeweging die nodig is bij de tekenexperimenten of fietsen.
(2) Het andere type leren berust op vastleggen van herinneringen in de vorm van beelden en woorden.

Bouw de proefopstelling
Benodigde materialen:
- de spiegel- en tekenopstelling (zie afbeelding 1a);
- tekenen en uitknippen van de drie verschillende testfiguren (zie afbeelding 1b)

Afbeelding 1a. Proefopstelling
Afbeelding 1b. Drie testfiguren

1. Formuleer een vraagstelling met betrekking tot het leren van dit soortgroep organismen die onderling kunnen voortplanten en die vruchtbare nakomelingen voortbrengen          automatische handelingen, voer het experiment uit en schrijf een verslag, of een artikel.
Aanwijzingen:
- Maak de opstelling zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de proefpersoon de ster (of een andere figuur) alleen via de spiegel kan zien.
- Laat de proefpersoon de figuur zo snel en zo nauwkeurig mogelijk natekenen. De proefpersoon moet daarbij binnen de dubbele omtrek van de spiegel blijven, mag de ster niet draaien en moet het schrijfgerei op het papier houden.
- Je kunt twee verschillende factoren meten: het aantal fouten (overschrijdingen van de lijnen) en/of de snelheid.
- Per proefpersoon heb je flink wat gegevens nodig om een uitspraak te kunnen doen over het leervermogen.
- Maak met de andere groepsleden een duidelijk plan van aanpak voor dit experiment.

2. Beantwoord de volgende vragen:
a. Maakt de vaardigheid die men door deze proef verkregen heeft het gemakkelijker een ander soortgroep organismen die onderling kunnen voortplanten en die vruchtbare nakomelingen voortbrengen          tekening via de spiegel te maken?
b. Hoe zou je daar met een experiment achter kunnen komen?


Deelconcepten: grote hersenen, hersencentra, ruggenmerg, optische schors, animaal en vegetatief zenuwstelsel


Tip: Idee voor een 'Praktische Opdracht'.


Laatste update: 2018-08-16 15:30:51