← Alle Opdrachten

U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

Over deze opdracht

theorie opdracht voor VWO

Biologische concepten: fotosynthese, dissimilatie, cel, interactie met (a)biotische factoren, assimilatie.

Thema's

Vaardigheden

Eindtermen

FotosystemenGulden Leerroute

kennis toepassen

Inleiding
Licht wordt door chlorofylbladgroen; groen pigment in chloroplasten          geabsorbeerd. Theorie hierover kun je vinden in paragraaf 12.3.2. Tijdens de lichtreactiedeel van het fotosyntheseproces waarbij lichtenergie in ATP wordt vastgelegd en waterstof aan een co-enzym wordt gebonden          worden er elektronen naar een hoger energieniveau gebracht: het 'aanslaan' van de elektronen. In fotosysteem II wordt chlorofylbladgroen; groen pigment in chloroplasten          aangeslagen door licht met een golflengte van 680 nm. De elektronen 'vallen' weer naar beneden langs een elektronentransportketenproces waarbij een serie van elektronenoverdragende stoffen er voor zorgen dat de elektronen van een hoog naar een lager energieniveau gaan; de vrijkomende energie wordt in ATP vastgelegd         , waarbij de energie die daarbij vrijkomt gedeeltelijk wordt vastgelegd in ATPadenosinetrifosfaat; energierijke organische verbinding; als ATP omgezet wordt in ADP en P (een anorganische fosfaatgroep), komt energie vrij die in de cel gebruikt wordt         . Aan aan fotosysteem II is het fotosysteem I gekoppeld. In fotosysteem I wordt het elektron nogmaals op een hoger energieniveau gebracht, ditmaal door licht met een iets andere golflengte: 700 nm en weer gaan de elektronen langs een elektronentransportketenproces waarbij een serie van elektronenoverdragende stoffen er voor zorgen dat de elektronen van een hoog naar een lager energieniveau gaan; de vrijkomende energie wordt in ATP vastgelegd         .

Het komt voor dat een in fotosysteem II vrijgemaakt elektron niet naar fotosysteem I kan worden overgedragen. De oorzaak is meestal dat fotosysteem I nog aan de gang is; het verloopt veel trager dan fotosysteem II. Een soortgroep organismen die onderling kunnen voortplanten en die vruchtbare nakomelingen voortbrengen          filevorming dus. Het aangeslagen elektron valt dan terug naar zijn grondtoestand. De energie komt uiteraard vrij in de vorm van licht; dit wordt fluorescentie genoemd.

1. Bestudeer het verband tussen de fotosystemen. Bekijk daarbij ook de animaties van de lichtreactiedeel van het fotosyntheseproces waarbij lichtenergie in ATP wordt vastgelegd en waterstof aan een co-enzym wordt gebonden          (zie onder bronnen).
2. Bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen blokkeren eiwitten van de elektronentransportketenproces waarbij een serie van elektronenoverdragende stoffen er voor zorgen dat de elektronen van een hoog naar een lager energieniveau gaan; de vrijkomende energie wordt in ATP vastgelegd          van fotosysteem II. Welke gevolgen heeft dat voor de elektronen? Welke gevolgen heeft dat voor de fluorescentie?
3. Ga na welke gevolgen deze onkruidbestrijdingsmiddelen hebben voor de Calvincyclus als de elektronentransportketenproces waarbij een serie van elektronenoverdragende stoffen er voor zorgen dat de elektronen van een hoog naar een lager energieniveau gaan; de vrijkomende energie wordt in ATP vastgelegd          hapert. 
4. Bekijk de tabel hieronder. Eén van de planten is gevoelig voor een onkruidbestrijdingsmiddel, de andere is dankzij een mutatieverandering in het genoom           ongevoelig. Beide planten worden blootgesteld aan een oplossing met daarin het onkruidbestrijdingsmiddel. De fluorescentie wordt daarna gemeten. Welke plant is ongevoelig: plant 1 of plant 2?

Fluorescentie plant 1 Fluorescentie plant 2
0,72 0,47

5. Als je de planten zou 'behandelen' met water (in plaats van een oplossing met het onkruidbestrijdingsmiddel), welke waarde zou de fluorescentie dan hebben: ongeveer 0,7 of ongeveer 0,4? 
6. In de grote steden worden gaslekken in pijpleidingen opgespoord met behulp van luchtfoto's van het gebied. Men meet tijdens het fotograferen de fluorescentie van bomen in straten met gasleidingen. Bomen in de buurt van een gaslek vertonen een afwijkende fluorescentie. Zullen deze bomen meer of minder fluorescentie vertonen?


Deelconcepten: fotosynthesereactie, licht- en donkerreactiefase van de fotosynthese waarin koolstofdioxide omgezet wordt in glucose met behulp van waterstof en ATP         , chloroplastbladgroenkorrel; plastide met chlorofyl         , chlorofylbladgroen; groen pigment in chloroplasten         , ADPadenosinedifosfaat; vormt met anorganisch fosfaat en een hoeveelheid energie de energierijke binding ATP (adenosinetrifosfaat)         , ATPadenosinetrifosfaat; energierijke organische verbinding; als ATP omgezet wordt in ADP en P (een anorganische fosfaatgroep), komt energie vrij die in de cel gebruikt wordt         , voortgezette assimilatieaanmaak van organische stoffen; opbouwstofwisseling; anabolisme         , aerobe dissimilatieafbraak van organische moleculen waarbij energie vrijkomt         , beperkende factorenfactoren die remmend werken op een fysiologisch of biologisch proces (zoals groei, ontwikkeling en populatievorming)         , verbranding, energie, celcommunicatie, acceptor, receptor


Tip: Bekijk ook Binas.

Bronnen

Lichtreactie 2
Lichtreactie

Laatste update: 2018-08-13 16:21:43