← Alle Opdrachten

U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

Over deze opdracht

theorie opdracht voor VWO

Biologische concepten: fotosynthese, dissimilatie, cel, interactie met (a)biotische factoren, assimilatie.

Thema's

Vaardigheden

Eindtermen

FotosystemenGulden Leerroute

kennis toepassen

Inleiding
Licht wordt door chlorofyl geabsorbeerd. Theorie hierover kun je vinden in paragraaf 12.3.2. Tijdens de lichtreactie worden er elektronen naar een hoger energieniveau gebracht: het 'aanslaan' van de elektronen. In fotosysteem II wordt chlorofyl aangeslagen door licht met een golflengte van 680 nm. De elektronen 'vallen' weer naar beneden langs een elektronentransportketen, waarbij de energie die daarbij vrijkomt gedeeltelijk wordt vastgelegd in ATP. Aan aan fotosysteem II is het fotosysteem I gekoppeld. In fotosysteem I wordt het elektron nogmaals op een hoger energieniveau gebracht, ditmaal door licht met een iets andere golflengte: 700 nm en weer gaan de elektronen langs een elektronentransportketen.

Het komt voor dat een in fotosysteem II vrijgemaakt elektron niet naar fotosysteem I kan worden overgedragen. De oorzaak is meestal dat fotosysteem I nog aan de gang is; het verloopt veel trager dan fotosysteem II. Een soort filevorming dus. Het aangeslagen elektron valt dan terug naar zijn grondtoestand. De energie komt uiteraard vrij in de vorm van licht; dit wordt fluorescentie genoemd.

1. Bestudeer het verband tussen de fotosystemen. Bekijk daarbij ook de animaties van de lichtreactie (zie onder bronnen).
2. Bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen blokkeren eiwitten van de elektronentransportketen van fotosysteem II. Welke gevolgen heeft dat voor de elektronen? Welke gevolgen heeft dat voor de fluorescentie?
3. Ga na welke gevolgen deze onkruidbestrijdingsmiddelen hebben voor de Calvincyclus als de elektronentransportketen hapert. 
4. Bekijk de tabel hieronder. Eén van de planten is gevoelig voor een onkruidbestrijdingsmiddel, de andere is dankzij een mutatie ongevoelig. Beide planten worden blootgesteld aan een oplossing met daarin het onkruidbestrijdingsmiddel. De fluorescentie wordt daarna gemeten. Welke plant is ongevoelig: plant 1 of plant 2?

Fluorescentie plant 1 Fluorescentie plant 2
0,72 0,47

5. Als je de planten zou 'behandelen' met water (in plaats van een oplossing met het onkruidbestrijdingsmiddel), welke waarde zou de fluorescentie dan hebben: ongeveer 0,7 of ongeveer 0,4? 
6. In de grote steden worden gaslekken in pijpleidingen opgespoord met behulp van luchtfoto's van het gebied. Men meet tijdens het fotograferen de fluorescentie van bomen in straten met gasleidingen. Bomen in de buurt van een gaslek vertonen een afwijkende fluorescentie. Zullen deze bomen meer of minder fluorescentie vertonen?


Deelconcepten: fotosynthesereactie, licht- en donkerreactie, chloroplast, chlorofyl, ADP, ATP, voortgezette assimilatie, aerobe dissimilatie, beperkende factoren, verbranding, energie, celcommunicatie, acceptor, receptor


Tip: Bekijk ook Binas.

Bronnen

Lichtreactie 2
Lichtreactie

Laatste update: 2018-08-13 16:21:43