← Alle Thema's

Informatie

Huidig Thema: 4. De aard van het beestj...
theorie opdracht voor VWO.
Biologische concepten: populatie, gedrag.

Vaardigheden

Eindtermen

Inhoudsopgave

1. Kijken naar gedrag
2. Gedrag: wat weet je er al...
3. Pesten en democratie... Gulden Leerroute
4. Menselijk gedrag
5. Fitness, verwantschap en ...
6. De mensentuin
7. Gedragsbiologie als beroe...
8. Lezen over gedragsbiologi...
9. Nobelprijswinnaars
10. In de dierentuin
11. Reclame en gedragsbiologi...
12. Supranormale prikkels
13. Operante conditionering
14. Beestachtig gedrag: wat i...
15. Dierentrek
16. Slimme wormen
17. Mimicry
18. Tinbergens meeuwenonderzo...
19. De balts van stekelbaarsj...
20. Spreeuwenwerk, de film
21. Onze rotgans in Siberië
22. Onderzoek je eigen huisdi...
23. Slimme kraaien-1
24. Slimme kraaien-2
25. Imponeergedrag bij mensen
26. Verborgen agressie
27. Zinloos geweld
28. Dieren als productiemidde...
29. Carrièreplanning van de s...
30. Toets jezelf: gedrag
31. CE-toets VWO gedrag (1)
32. CE-toets VWO gedrag (2)
U bezoekt 10voorBiologie.nl als gastgebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorBiologie.nl.

Pesten en democratieGulden Leerroute

gedragsonderzoek bij mens en dier

Lees de brontekst 'pesten en buffeldemocratie' van Thijs Goldschmidt en beantwoord de volgende vragen:

1. Het 'mobbing' dat bij allerlei dieren voorkomt, wordt wel vertaald als ‘pesten'. Maar het is wel iets anders dan het pesten van kinderen onderling.
2. Wat is de adaptieve waarde van 'mobbing'?
3. Wat stelt Goldschmidt over de mogelijkheid om iets aan het pestprobleem te doen?
4. Wat zou de adaptieve waarde van het onderling pesten door kinderen kunnen zijn?
5. Welke verschillen zijn er volgens Goldschmidt tussen de ethologische (gedragsbiologische) onderzoeksmethode en de gebruikelijke methoden van sociologen en psychologen? Noem van beide voordelen en nadelen.

6. Hoe komt het dat er nog nooit op een 'ethologische manier' naar het gedrag van schoolkinderen is gekeken?
7. Jonge chimpansees kunnen ook flink pesten en dat heeft duidelijk een functie. Welke is dat?
8. Het pesten van leraren wordt in de tekst vergeleken met het pesten bij chimpansees. Klopt dat? Wordt op school vooral de ‘hoogstgeplaatste' gepest?
9. Kun je uit de tekst opmaken wat 'sociobiologie' inhoudt? Wat kun je online hierover vinden?
10. Hoe zou je pestgedrag in grote trekken als natuurwetenschappelijk onderzoek moeten uitvoeren? Schrijf de achtereenvolgende stappen op. Zie verderop in dit thema: doe het 'pest'-onderzoek!

11. Goldschmidt dacht dat de stieren de 'baas' waren in de buffelkudden. Leg uit hoe het komt dat dit idee bij de meeste mensen leeft.
12. Hoe kwam de onderzoeker erachter dat dit niet klopte?
13. Geef met een schets aan hoe de buffels 'stemmen', elk dier een rondje, en de actieve dieren die staan te stemmen een pijltje.
14. Als je dit artikel goed gelezen hebt, kun je een redelijke beschrijving geven van de manier waarop een gedragsbioloog onderzoek doet. Geef die beschrijving puntsgewijs, zodat iemand (jijzelf!) ermee aan de slag kan.
15. De buffelkoeien stemmen democratisch. Hoe neemt een groep mensen democratisch een beslissing? Moet er altijd gestemd worden?

16. Zijn er nog zaken in dit stuk die niet duidelijk zijn? Heb je die genoteerd?
Hoe zorg je ervoor dat je een antwoord vindt?

10voorBiologie
'Mobbing' van kapmeeuwen

 

Deelconcepten: dier, mens, adaptatie, fitness, territoriumgedrag, voortplantingsgedrag, sociaal gedrag, communicatie, selectie, variatie, imponeergedrag, gedragssysteem, ethogram, baltsgedrag

Bronnen

Pesten en buffeldemocratie

Laatste update: 2015-09-24 16:55:12