U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

20. Profielwerkstuk: tips en onderwerpen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het volgende vastgesteld over het profielwerkstuk:

Het profielwerkstuk is een zelfstandige onderzoeksopdracht.
Dat wil zeggen: 
- een natuurwetenschappelijk onderzoek en/of
- een technisch ontwerp

Bij de opzet en uitvoering
moeten literatuur en/of andere bronnen worden geraadpleegd en geanalyseerd.
Bij de presentatie van het profielwerkstuk zijn presentatievormen mogelijk die ook bij andere praktische opdrachten gebruikt mogen worden: het hoeft dus niet per se een schriftelijk verslag te zijn!
Bij de beoordeling
wordt het doorlopen proces door de kandidaat gedocumenteerd en mede beoordeeld: onderwerpkeus, vraagstelling, verrichte werkzaamheden (logboek!), geraadpleegde hulpbronnen.
Er moeten aan het profielwerkstuk 80 studielasturen worden besteed.

Tips voor de aanpak:
1
. Het kiezen van een onderwerp en het formuleren van de hoofdvraag van je onderzoek en de deelvragen waaruit deze hoofdvraag is opgebouwd.
2. Het opstellen van een werkplan om een antwoord te vinden op je deelvragen en je hoofdvraag.
3. Het eigenlijke onderzoek, praktisch werk dus of literatuur- en internetonderzoek.
4. De afronding, dat is óf het schrijven van een verslag óf het maken van een andere vorm van rapportage (mail naar vakdocent, CC naar mentor).

Hoe doe je dat?
Bij 1. Heb je een onderwerp, dan moet je een hoofdvraag over dit onderwerp bedenken.
Daarna een aantal (twee tot vijf) deelvragen. Om dit soort vragen te bedenken, is het handig om eerst zoveel mogelijk trefwoorden binnen je onderwerp op te schrijven. Dit heet ook wel een ‘woordenweb maken’ of ‘mind-mapping’. Als je die trefwoorden hebt, is het vaak goed mogelijk deze trefwoorden in te delen in een aantal groepjes. Bij zo’n groepje trefwoorden is het meestal niet zo moeilijk meer om er een deelvraag uit te halen. Heb je eenmaal een aantal deelvragen, dan kun je je hoofdvraag daaruit formuleren.

Bij 2. In een werkplan geef je aan:
- de hoofdvraag
- 3-5 deelvragen waarin je je hoofdvraag uitwerkt
- waar je je informatie vandaan haalt
- de hypothese of verwachting van de uitkomst/het doel van je onderzoek
- een plan van aanpak; hoe ga je je onderzoek uitvoeren (een soort gebruiksaanwijzing voor jezelf)
- een tijdsplan -wanneer ga je wat doen, en hoeveel tijd gaat dat kosten- is vaak handig

Bij 3. Vanaf het moment dat je begint, houd je een logboek bij.
Hierin schrijf je alles op wat je doet tijdens je onderzoek:
- dus data, tijd die een actie duurde,
- zoeken naar het onderwerp, bepalen van de vragen,
- meetwaarden, diagrammen in het klad,
- overwegingen het anders te doen,
- gegevens van de materialen die je gebruikt,
- de omstandigheden tijdens de proeven, enz.

Bij 4. Meestal zal de rapportage in de vorm van een verslag zijn. Het verslag moet zo’n niveau hebben dat een gemiddelde leerling uit je eigen jaar het allemaal kan begrijpen. Wil je jouw werk op een andere manier presenteren, overleg dan met je begeleider. Hij/zij kan je dan ook de bijbehorende eisen duidelijk maken.

Het maken van een profielwerkstuk vraagt veel tijd en inspanning. Daarom is het belangrijk dat je een onderwerp kiest 'waar je wat mee hebt'. In dit thema zijn opdrachten verzameld die als uitgangspunt kunnen dienen voor een profielwerkstuk. Niet altijd is die ene opdracht al genoeg, maar kun je de opdracht uitbreiden. Doe dit altijd in overleg met je docent!

Veel succes en plezier!

Opdrachten lijst

 • 1. Een prijs voor je profielwerkstuk
 • 2. Kan je huisdier leren?
 • 3. Effect van reclame
 • 4. Leren door beloning
 • 5. Ergonomie op school en thuis
 • 6. Biomotor en spiervezel
 • 7. Zintuigen en reflexen
 • 8. Oogonderzoek
 • 9. Geheugenonderzoek
 • 10. Huidzintuigjes voor warmte en kou
 • 11. Familietrekjes
 • 12. Antibiotica van Penicilliums
 • 13. Schimmel op appels
 • 14. Veldwerk - vervolg
 • 15. Grote en smalle weegbree
 • 16. Het gras in de Amsterdam ArenA
 • 17. Profielwerkstuk, hoe doe je dat?
 • 18. PWS-ideeën over planten
 • 19. PWS-ideeën over gedrag
 • 20. PWS-ideeën over gedrag
 • 21. PWS ideeën over gedrag
 • 22. PWS-ideeën met bacteriën
 • 23. Web-herstel bij spinnen