U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

15. Ecologie

Over kringloop, (a)biotische factoren, ecosystemen, milieu en populatie-onderzoek

Ecologie gaat over hoe alle organismen op aarde met elkaar leven. Welke invloeden hebben de organismen op elkaar? En hoe groot is de invloed van de mens? Wat hebben aalscholvers met de sportvisserij te maken? Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk? Hoe erg is het als er biologische evenwichten verschuiven en wat zijn de gevolgen voor de (wereld)ecosystemen?
Allemaal vragen die in dit thema aan de orde komen. Veel hierover kun je dagelijks in de media vinden, dus probeer altijd verband te leggen met de actualiteit.

Dit thema heeft te veel opdrachten om allemaal uit te voeren, je zult een keuze moeten maken. Als je de opdrachten met een gouden sterretje doet, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je de belangrijkste eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

De meeste leerstof hierover vind je in de hoofdstukken Ecologie en Mens en milieu.

Opdrachten lijst

 • Animaties en filmpjes
 • 1. Het probleem aalscholver
 • 2. (A)biotische factoren: wat weet je er al van?
 • 3. Ecosystemen: wat weet je al?
 • 4. Organismen en hun omgeving
 • 5. Energiestromen en kringlopen
 • 6. Stikstofkringloop
 • 7. Populatieonderzoek
 • 8. Successie in ecosystemen
 • 9. Veldwerk - onderzoek een ecosysteem
 • 9.1. Veldwerk - vervolg
 • 10. Abiotische factoren: kieming van zaden
 • 11. BacteriĆ«n vind je overal!
 • 12. Ecologische relaties
 • 13. Nieuwe natuur?
 • 14. Bladluizen en kevers
 • 15. Tuinvogels tellen
 • 15.1. Vogels op het wad
 • 16. Ecologische voetafdruk
 • 17. Leerdoelen voor H15. Ecologie
 • 18. CE training HAVO ecologie-relaties (1)
 • 19. CE training HAVO ecologie-relaties (2)
 • 20. CE training HAVO ecologie-relaties (3)
 • 21. CE training HAVO ecologie-gedrag-DNA
 • 22. CE toets HAVO (2) ecologie-voedselrelaties
 • 23. CE toets HAVO (1) ecologie-voedselrelaties
 • 24. CE toets HAVO (2) (a)biotische relaties
 • 25. CE toets HAVO (1) (a)biotische relaties
 • 26. CE toets HAVO (2) populaties
 • 27. CE toets HAVO (1) populaties