U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

16. Mens en milieu

Over mest, kringlopen, opwarming van de aarde en je ecologische voetafdruk

Dit thema gaat over ecologie en milieu(-problemen). Je zult merken dat deze onderwerpen veel raakvlakken hebben met andere onderwerpen binnen de biologie, zoals fysiologie, genetica, gedragsbiologie en stofwisseling. Contexten die hier aan de orde komen, zijn onder andere kweekvis, gecombineerde tomaten-vissenteelt, urine en uitwerpselen leveren biogas, kunstmest en warmte, opwarming van de aarde en duurzaamheid. Elke dag staan er wel actuele onderwerpen in de media waarin ecologie en milieu een rol spelen.

Dit thema bestaat uit een aantal opdrachten. Als je geen tijd hebt om ze allemaal te doen, begin dan met de opdrachten met een gouden ster; ze behoren tot de gulden leerroute. Als je deze uitvoert, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je de belangrijkste eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

De meeste leerstof vind je in de hoofdstukken Mens en milieu en Ecologie.

Opdrachten lijst

 • Animaties en filmpjes
 • 1. Vis, goed voor het milieu?
 • 2. Kunstmest of echte, stinkende mest?
 • 3. De stikstofkringloop
 • 4. De kringloop sluiten
 • 5. Van wieg naar wieg
 • 6. Waterzuivering
 • 7. Schuiven de bossen naar het noorden op?
 • 8. Ecologische voetafdruk
 • 9. De ‘opworming’ van de aarde
 • 10. Kalvermest als biobrandstof
 • 11. Twee voor twaalf over mens en milieu
 • 12. Leerdoelen voor H16. Mens en milieu
 • 13. CE toets HAVO milieu